ארכיון פוסטים מהקטגוריה "VMware"

המרת דיסק וירטואלי בקובץ vmdk לפורמט חדש

יום חמישי, 23 בספטמבר, 2010

דוגמא לעבוד עם VMWare Virtual Disk Manager בעבודה עם קבצים מסוג VMDK

יצירת דיסק וירטואלי חדש VMDK

vmware-vdiskmanager -c -t 0 -s 40GB -a ide myDisk.vmdk

המרה של דיסק וירטואלי ממצב PreAlocated  ל Growable

vmware-vdiskmanager -r sourceDisk.vmdk -t 0 targetDisk.vmdk

טבלת סוגי דיסקים ב Vmware:

  Disk types:
      0                   : single growable virtual disk
      1                   : growable virtual disk split in 2GB files
      2                   : preallocated virtual disk
      3                   : preallocated virtual disk split in 2GB files
      4                   : preallocated ESX-type virtual disk
      5                   : compressed disk optimized for streaming

כל הפרמטרים החשבוים לעבוד עם Vmware-vdiskmanager

-c         Create Disk

-d        Defrag

-k        Shrink.

-r         Read/Convert

-R          check a sparse virtual disk for consistency.

-a       Adapter type (ide,buslogic,lsilogic)

-s       size

-t    Disk type