ארכיון פוסטים מהחודש "נובמבר, 2010"

my Simple AWK script

יום ראשון, 28 בנובמבר, 2010

סקריפט קטן ופשוט ב AWK שמיועד להבנה של השפה , הסקריפט סופר את כמות השורות בקובץ ומחשב ממצוע לכל השורות (צריך שהקובץ טקסט יכיל מספרים)

#!/bin/awk -f
BEGIN {
# How many lines
    lines=0;
    total=0;
   
}
{
# this code is executed once for each line
# increase the number of files
    lines++;
# increase the total size, which is field #1
    total+=$1;
}
END {
# end, now output the total
    print lines " lines read";
    print "total is ", total;
    if (lines > 0 ) {
 print "average is ", total/lines;
    } else {
 print "average is 0";
    }
}

 

איך להקשיח שרת TrixBox באמצעות Iptables

יום ראשון, 28 בנובמבר, 2010

שרת TrixBox או שרת Asterisk משתמשים בפרוטוקולים של SIP ו IAX2 ניתן לבצע להקשיח את השרת באמצעות הפקודות הבאות

# SIP on UDP port 5060. Other SIP servers may need TCP port 5060 as well
iptables -A INPUT -p udp -m udp –dport 5004:5082 -j ACCEPT
# IAX2- the IAX protocol
iptables -A INPUT -p udp -m udp –dport 4569 -j ACCEPT
# IAX – most have switched to IAX v2, or ought to
iptables -A INPUT -p udp -m udp –dport 5036 -j ACCEPT
# RTP – the media stream
iptables -A INPUT -p udp -m udp –dport 10000:20000 -j ACCEPT
# MGCP – if you use media gateway control protocol in your configuration
iptables -A INPUT -p udp -m udp –dport 2727 -j ACCEPT

 

More security:
BEWARE: these rules opened the firewall completely for me! Test them.

# iptables -A INPUT -p tcp –syn -m limit –limit 1/s -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -p tcp –syn -j DROP

 

איך לבנות "משתמש על" ב mySQL עם כל ההרשאות

יום רביעי, 17 בנובמבר, 2010

היום נלמד איך לבנות "משתמש על" ב mySQL,  באמצעות משתמש על יש לנו גישה לכל בסיסי הנתונים שנמצאים בשרת וכן אנחנו יכולים לבצע פעולות אדמיניסטרדיביות על הבסיס נתונים כמו גיבוי/שחזור והורדה של השרת mySQL

כדי ליצור את המשתמש קודם צריך לבצע Login ל mySQL DB כ root

ואז להתחיל להקים את המשתמש  חשוב לעבוד על בסיס הנתוים mysql

use mysql;

לפני תחילת העבודה

 

mysql> CREATE USER 'monty'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_pass';

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'monty'@'localhost'

    ->     WITH GRANT OPTION;

mysql> CREATE USER 'monty'@'%' IDENTIFIED BY 'some_pass';

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'monty'@'%'

    ->     WITH GRANT OPTION;

mysql> CREATE USER 'admin'@'localhost';

mysql> GRANT RELOAD,PROCESS ON *.* TO 'admin'@'localhost';

mysql> CREATE USER 'dummy'@'localhost';

 

 

כל המידע הרלוונטי נמצא בלינק הבא

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/adding-users.html