ארכיון פוסטים מהחודש "ינואר, 2012"

קישור לאריק רז

יום שני, 30 בינואר, 2012

זה במידה ותצטרכו עו"ד טוב,  תפנו לעו"ד אריק רז 

אפשר גם לבלוג  אריק רז

How to install VMware server 2.0.2 on Debian 6.02 Squeeze

יום שישי, 13 בינואר, 2012

Okay, You can find thousands of blogs how to install VMWare but allways somehow now matter what,

you allways find yourself getting into trouble,   Here is my cookbook for installing VMWare server 2.0.2 ,

As you know VMWare server product is end of life means there are no new features or support for that product, VMWare provide the newer version which it is ESXi,

1. Install Clean Debian.

2. Make sure you have the following components: gcc, linux-kernel headers,
use the command

apt-get install linux-headers-$(uname -r)

3.  change your default GNU C Complier to 4.3  ,  cd /bin; rm -rf gcc; ln -s ./gcc-4.3 gcc

4. start Debian installation but when you are reaching to a question asking to run the 'vmware-config.pl' say NO

5. download a patch from the following url http://www.troublenow.org/files/vmware/vmware2.0.2-on-debian6.0.1.tar.gz

6. Patchh vmware-config.pl file

cd /usr/bin

patch vmware-config.pl < vmware-config.pl.diff

7. get into usr/lib/modules/sources and patch the files

cd /usr/lib/vmware/modules/source
for i in *.tar ; do tar xpf $i ; done
for i in 00-vmware-2.6.32_functional.diff 01-vmware-2.6.32_cosmetic.diff 02-vmnet-include.diff; do patch -p1 < $i; done
for i in vmci vmmon vmnet vsock ; do tar cpf $i.tar $i-only ; done

8. now run vmware-config.pl

** Here is the orginal linked http://wiki.debian.org/VMware

איך קוראים קובץ טקסט בשפת C – כםפקמ

יום חמישי, 12 בינואר, 2012

טוב הפוסט הזה קצת חזרה לשנים שבהם הייתי צעיר ומתכנת ב C, אבל יכול להיות שהוא יהיה הסנונית הראשונה לפוסטים שקשורים לשפת C אז ככה קריאת קובץ טקסט ב C

 

       FILE *ptr_file;
   int linenum=0;
  
  
        // For FILE Read
                char buf[3000];

 

                ptr_file =fopen("testfile","r");

                if (!ptr_file)
                        // Unable to open file
                        return 1;

                while (fgets(buf,1000, ptr_file)!=NULL && linenum<10)
                {
                        linenum++;
                        printf("%s",buf);
                }

                fclose(ptr_file);
                return 0;

 

בהצלחה עם הפוסט הבא

AWK line manipulation function sub()

יום שבת, 7 בינואר, 2012

פונקציה sub בתוכנת awk משמשת לביצוע מניפולציות על string,

sדוגמא שמצאתי באינטרנט באמצעות sub מחפשים את המילה  foo ומחליפים אותה ב ב bar

 

awk '{sub(/foo/,"bar") ;print }'

בדוגמא זאת רק ה foo הראשון יתחלף וכל יתר המופעים לא יוחלפו, עכשיו אני משפר את הפונקציה בצורה כזאת שכל המופעים יוחלפו .

 

awk '{gsub(/foo/,"bar") ;print }'

 

הנה פלט הבדל בן שתי הפקודות

 

linux-tac:~/pang/bin# awk '{sub(/foo/,"bar") ;print }'
foo foo foo
bar foo foo
^C
linux-tac:~/pang/bin# awk '{gsub(/foo/,"bar") ;print }'
foo foo foo
bar bar bar

יחלי http://www.pement.org/awk/awk1line.txt