שמירת אוטומטית של הגדרות נתב סיסקו

נניח שאני רצה לבצע שמירה אוטומטית של הקונפיגורציה בנתב כל יום בשעה קבועה ,

זוהי דוגמא לקונפיגורצה

CCCCCCCC
7600-CAM#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
7600-CAM(config)#kron policy-list SaveConfig
7600-CAM(config-kron-policy)#cli write
7600-CAM(config-kron-policy)#exit

7600-CAM(config)#kron occurrence SaveConfigSchedule ?
at Date of kron occurrence eg. 14:30 Feb 13
in Delta time to kron occurrence

7600-CAM(config)#kron occurrence SaveConfigSchedule at ?
hh:mm Time of day for occurrence (hh:min eg. 14:30)

7600-CAM(config)#kron occurrence SaveConfigSchedule at 23:00 ?
<1-31> Day of month
DAY Day of Week eg mon, tue, etc
MONTH Month of year eg jan, feb, etc
oneshot Schedule kron occurrence exactly once
recurring Schedule kron occurrence repeatedly

7600-CAM(config)#kron occurrence SaveConfigSchedule at 23:00 re
7600-CAM(config)#kron occurrence SaveConfigSchedule at 23:00 recurring ?
system-startup Schedule kron occurrence at system start-up
<cr>

7600-CAM(config)#kron occurrence SaveConfigSchedule at 23:00 recurring ?
system-startup Schedule kron occurrence at system start-up
<cr>

7600-CAM(config)#kron occurrence SaveConfigSchedule at 23:00 recurring
Clock currently not set it reads 21:11:05 CAM Mon Oct 24 2011
7600-CAM(config-kron-occurrence)#pol
7600-CAM(config-kron-occurrence)#policy-list SaveConfig
7600-CAM(config-kron-occurrence)#^Z
7600-CAM#wr
Building configuration…
[OK]
7600-CAM#

כתיבת תגובה

צריך להכנס למערכת בשביל להשאיר תגובה.