ארכיון פוסטים עם התג "mysql password"

איך לבנות "משתמש על" ב mySQL עם כל ההרשאות

יום רביעי, 17 בנובמבר, 2010

היום נלמד איך לבנות "משתמש על" ב mySQL,  באמצעות משתמש על יש לנו גישה לכל בסיסי הנתונים שנמצאים בשרת וכן אנחנו יכולים לבצע פעולות אדמיניסטרדיביות על הבסיס נתונים כמו גיבוי/שחזור והורדה של השרת mySQL

כדי ליצור את המשתמש קודם צריך לבצע Login ל mySQL DB כ root

ואז להתחיל להקים את המשתמש  חשוב לעבוד על בסיס הנתוים mysql

use mysql;

לפני תחילת העבודה

 

mysql> CREATE USER 'monty'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_pass';

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'monty'@'localhost'

    ->     WITH GRANT OPTION;

mysql> CREATE USER 'monty'@'%' IDENTIFIED BY 'some_pass';

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'monty'@'%'

    ->     WITH GRANT OPTION;

mysql> CREATE USER 'admin'@'localhost';

mysql> GRANT RELOAD,PROCESS ON *.* TO 'admin'@'localhost';

mysql> CREATE USER 'dummy'@'localhost';

 

 

כל המידע הרלוונטי נמצא בלינק הבא

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/adding-users.html