ארכיון פוסטים עם התג "vvmware-vdiskmanager"

המרת דיסק וירטואלי בקובץ vmdk לפורמט חדש

יום חמישי, 23 בספטמבר, 2010

דוגמא לעבוד עם VMWare Virtual Disk Manager בעבודה עם קבצים מסוג VMDK

יצירת דיסק וירטואלי חדש VMDK

vmware-vdiskmanager -c -t 0 -s 40GB -a ide myDisk.vmdk

המרה של דיסק וירטואלי ממצב PreAlocated  ל Growable

vmware-vdiskmanager -r sourceDisk.vmdk -t 0 targetDisk.vmdk

טבלת סוגי דיסקים ב Vmware:

  Disk types:
      0                   : single growable virtual disk
      1                   : growable virtual disk split in 2GB files
      2                   : preallocated virtual disk
      3                   : preallocated virtual disk split in 2GB files
      4                   : preallocated ESX-type virtual disk
      5                   : compressed disk optimized for streaming

כל הפרמטרים החשבוים לעבוד עם Vmware-vdiskmanager

-c         Create Disk

-d        Defrag

-k        Shrink.

-r         Read/Convert

-R          check a sparse virtual disk for consistency.

-a       Adapter type (ide,buslogic,lsilogic)

-s       size

-t    Disk type